Миролюбівська сільська рада

               

УКРАЇНА

МИРОЛЮБІВСЬКАСІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                              РІШЕННЯ              № 248

від      15 грудня  2017 року                                                                                     

 с. Миролюбівка

 

 Про затвердження Плану діяльності

 з підготовки регуляторних актів   

  Миролюбівської   сільської ради на 2018 рік

 

Заслухавши та обговоривши інформацію секретаря сільської ради Пітюренко Л.О. відповідно до статей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» про План діяльності з підготовки  регуляторних  актів    сільської  ради   на  2018 рік,   сільська  рада

                                                  В И Р І Ш И ЛА :

1.     Затвердити План діяльності з підготовки регуляторних актів  Миролюбівської сільської ради. (Додаток № 1)

2. Оприлюднити вищевказаний план на офіційному сайті Миролюбівської

    сільської ради  в десятиденний термін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

Сільський голова                   Туніченко С.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

                                                                                         Затверджено

                                                                                          Рішення сесії

  № 248  від 15.12.2017

 

 

 

 

 

План діяльності

Миролюбівської ї сільської ради

з підготовки регуляторних актів на 2018рік

 

п/п

Вид та назва

проекту регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк підготовки проекту

Відповідальні виконавці

1.

Про встановлення

місцевих податків

та зборів на території Миролюбівської сільської ради на 2019рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету від суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території сільської ради.

I півріччя 2018року

Постійна комісія з питань планування та фінансів , підтримання підприємництва та торгівлі

 

апарат виконкому

 

 

 

Секретар                                              Пітюренко Л.О.

Дата оприлюднення 29.05.2017р.

МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів,

регуляторної політики

 

                                                                                ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

від ____________2017 року                                                      

  Про встановлення  ставок земельного

  податку та орендної плати на 2018 рік

      Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) Законом України від 20.12.2016 № 1791-VIII" Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", від 21.12.2016 № 1797-VIII"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" комісія

                                                                       

                                                                                    ВИРІШИЛА:            

                1. Встановити з 01 січня 2018 року по Миролюбівській сільській раді ставки земельного  податку та оренди  за землю, а саме:

 

Платниками податку є:

власники земельних ділянок,

земельних часток (паїв);

землекористувачі.

Об'єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

земельні частки (паї), які перебувають у власності

 

Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок яких проведена з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Державною Фіскальною службою України;

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

                              Ставка податку, для юридичних осіб

 

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі від їх нормативної грошової оцінки, а саме:

Землі промисловості - 3,0 %

Землі енергетики – 10,0% (в межах та за межами населених пунктів)

Громадські забудови - 1,0%

Землі зв’язку - 5%

Землі транспорту - 3%.

Землі іншого призначення -4%.

 

                               Ставка податку, в межах населенного пункту для фізичних осіб-громадян

с.Миролюбівка а саме:

Рілля 0,5%                            

Сіножаті – 0,5%

Багаторічні насадження -  1,0%;

Пасовища-  1,0%

Житловий фонд – 0,3

Ставка податку, в межах населенного пункту для фізичних осіб-громадян

 с Червона Поляна а саме:

Рілля – 0,5%                            

Сіножаті –0,5%

 Багаторічні насадження -  1,0%;

 Пасовища-  1,0%

 Житловий фонд– 0,5%. 

        Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінкуяких не проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі - 5%.

 

Порядок обчислення плати за землю

 

Розрахунок розміру плати за землю здійснювати згідно з нормативною грошовою оцінкою земель з застосуванням коефіцієнтів індексації та урахуванням вимог Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування, порядку розрахунку та строків плати за землю.

Юридичні платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку.

 

     Податковий період для плати за землю

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

     Строк сплати плати за землю

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

інваліди першої і другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ;

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб Податковим кодексом України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара,

для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

Від сплати податку звільняються:

-          Сільська рада

-          Школа

-          ФАП

     -     «Укрпошта»

-          Церква

-          СБК

-          ДНЗ «Сонечко Кіровки»

 

     Орендна плата

 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою за 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

2.        Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію. 

           

                                                             

                                  Голова комісії                                           Л.Чернявська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу рішень Миролюбівської сільської ради

"Про встановлення  ставок земельного  податку та орендної плати на 2018 рік"

 

Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати.

                Проект рішенняМиролюбівської сільської ради «Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати на 2018 рік»розробленіна забезпечення виконання вимог оновленого Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» податкового законодаствав межах виключної компетенції сільської ради щодо встановлення  місцевих  податків,  затвердження  ставок  земельного  податку, орендної плати відповідно до Податкового  кодексу  України.

Чинною редакцією Податкового кодексу України встановлено наступні діапазони ставок земельного податку: для земель сільськогосподарського використання не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земельної ділянки, не більше 3 % від НГО для земель нормативну грошову оцінку яких проведено та у розмірі не більше 12 % від НГО за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки.

Цілі регулювання.

Ціллю регулювання є встановлення ставок плати за землю по земельному податку з врахуванням змін законодавства, інтересів як землекористувача, так і орендодавця, забезпечення ефективного використання земельних ділянок, рівних прав суб’єктів господарювання та збільшення обсягів надходжень до місцевого бюджету із збереженням диференційного співвідношення між розміром орендної плати в залежності від виду господарської діяльності.

Визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Організація в інший спосіб формування податкових платежів по платі за землю лежить поза межами повноважень сільської ради. Досягнення встановлених цілей в межах повноважень органу місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин, визначених чинним законодавством,.

В той же час, альтернативним важелем збільшення надходжень по платі за землю до місцевого бюджету без збільшення розмірів орендної плати могло б стати збільшення попиту на оренду земельних ділянок, на переоформлення постійними землекористувачами правовстановлюючих документів на землю та передачі в оренду земельних ділянок на земельних торгах. Проте дані обліку земельних відносин останніх років не підтверджують значних позитивних передумов для цього.

 

Аргументи переваг обраного способу досягнення встановлених цілей.

 

Обраний спосіб є найефективнішим для досягнення цілей, так як пряме встановлення ставок по платі за землю,  враховує максимальні та мінімальні розміри плати за землю, забезпечує диференціювання розмірів орендної плати в залежності від виду діяльності, рівня рентабельності, інших значимих показників. Не вимагає додаткових видатків сільського бюджету. Не створює додаткових вимог щодо дій суб’єктів господарювання. Несе мінімальний ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми.

Розв’язання проблеми пропонується шляхом перегляду діючих ставок земельного податку, орендної плати за землю не допускаючи при цьому зменшення надходжень сільського бюджету від плати за землю.

 

Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Прийняття Миролюбівською сільською радою цих рішеннь сприятиме наповненню бюджету та стимулюватиме більш ефективне використання земельних ресурсів, повністю  охоплює  всі види використання землі та конкретизує більшість наявних у селі окремих видів користування земельною ділянкою. В міру переукладення діючих договорів оренди землі, переоформлення постійного користування землею дозволить значно збільшити бюджетні надходження плати за землю нівелюючи інфляційні процеси в державі.

 

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Прийняття цихпроектіврішеньради дозволить охопити всі питання встановлення ставок плати за землю збільшити надходження коштів до місцевого бюджету по платі за землю .

 

Термін дії регуляторного акту.

 

Термін дії даного регуляторного акта пропонується встановити з 01.01.2018до 31.12.2018року для забезпечення обов"язкового аналізу динаміки показників податкових надходжень, інфляційних процесів, індексації оцінки земель та перегляду на черговий бюджетний період в порядку та строки визначені чинним законодавством.

 

Показники результативності регуляторного акту.

 

Основним показником результативності даного регуляторного акту є суми річних надходжень до місцевого бюджету по платі за землю без урахування щорічної індексації грошової оцінки земель.

 

Заходи, за допомогою яких здійснюється базове відстеження результативності регуляторного акту.

 

Базове відстеження результативності проекту рішення буде здійснено за фінансовими та статистичними показниками на момент набрання ним чинності.

У разі виникнення проблемних питань, зберігається можливість їх вирішення шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акту.

 

 

 

 

 

                                  Голова комісії                                           Л.Чернявська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оприлюднення 29.05.2017р.

 

                                                                                     

МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів,

регуляторної політики

 

                                                                            ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

від  --------------- 2017 року                                                                                                                                                       

 

Про встановлення ставки акцизного податку

з реалізації суб’єктом господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів на території

Миролюбівської сільської ради на 2018 р.

Керуючись статтею 25 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“,   Закону України ,,Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законнодавчих актів  України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII, підпунктом 26 пункту 1 розділу І Закону України ,,Про внесення змін до Бюджетного кодексу України   щодо реформи міжбюджетних відносин“ від 28.12.14 № 79-VIII, Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодозабезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797- VIII, комісія

ВИРІШИЛА :

 

1.     Встановити ставку акцизного податкуна 2018 рік на території Миролюбівської сільської ради:

 

1.1. для товарів, зазначених у п.5.1. та 5.2. цього рішення, реалізованих відповідно до п.2. цього рішення – 5 відсотків;

1.2.для товарів, зазначених у п.5.3. цього рішення, реалізованих відповідно до п.2. цього рішення – 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

2.     Платникомподатку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

3.     Об’єктамиоподаткуванняє операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

4.     Базоюоподаткування є вартість (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пункту 5.2. цього рішення.

5.     До підакцизнихтоварів належать:

5.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

5.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

6.     Датою виникненняподаткових зобов’язань щодо реалізаціх суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про здійснення реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», для безготівкових розрахунків – дата оформлення розрахункового документу на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, відвантаження, фізичного відпуску товару, а у разі реалізації товарів фізичними особами – підприємцями, які сплачують єдиний податок, - є дата надходження плати за проданий товар.

7.      Сплата податку при реалізації суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

8.     Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

9.     Особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

10.Копію даного рішення направити до Маловисківського відділення НовоукраїнськоїОДПІГУ ДФСу Кіровоградській області.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

                                               Голова комісії                             Л.Л Чернявська

АНАЛІЗ

впливу регуляторного акту до проекту рішення сесії Миролюбівської сільської ради «Про встановлення ставки акцизного податку з реалізації суб’єктом господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів на території Миролюбівської сільської ради на 2018 р.»

 

1.     Визначення і аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом державного регулювання.

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Миролюбівської сільської  ради «Про встановлення ставки акцизного податку з   реалізації субʹєктами  господарювання  роздрібної торгівлі підакцизних   товарів на території Миролюбівської сільської ради на 2018 рік»  підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003   № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодозабезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797- VIII, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

Відповідно до  пункту 12.4 статті 12 Податкового кодексу України, до повноважень   сільських рад належить встановлення ставки акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

  1. Прийняття такого регуляторного акту, надасть можливість встановити ставку акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, товарів, зазначених у  статті 214 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), що буде діяти на території Миролюбівської сільської ради  відповідно до  податкового законодавства.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основною метою розробки нормативно – правового акту є виконання вимог Податкового кодексу України для забезпечення відповідних надходжень до місцевого   бюджету.

 

 3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягненнявстановлених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу.

Альтернатив запропонованому регуляторному акту чинне законодавство не передбачає.

 

 4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Основним механізмом вирішення цілей пропонується внести на розгляд  сесії  Миролюбівської сільської ради проект рішення «Про встановлення ставок акцизного податку з   роздрібної торгівлі субʹєктами  господарювання  підакцизними   товарами».

 

 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

Прийняття зазначеного регуляторного акту повністю забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу, сприятиме уникненню колізій в законодавстві та попередженню виникнення конфліктних ситуацій між органами державної податкової служби та платниками акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну .

 

 6. Очікувані результати прийняття акта.

Внесення пропозицій до проекту рішення Миролюбівської сільської ради  «Про встановлення ставок акцизного податку з   роздрібної торгівлі субʹєктами  господарювання  підакцизними   товарами»»  дозволить привести ставки такого податку у відповідність до чинного законодавства та забезпечити надходження до  місцевого бюджету.

 

7. Строк дії акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вносимуться зміни до запропонованого регуляторного акту.

 

8. Визначення показників результативності акта.

Показниками результативності даного регуляторного акту є надходження до місцевого бюджету від сплати акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акту:

Основним заходом, за допомогою якого буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту, буде аналіз фактичних надходжень по сплаті акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на підставі статистичних показників    Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового  відстеження результативності регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснене до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

 

Голова комісії                                                            Л.Чернявська

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оприлюднення 29.05.2017р.

 

 

МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів,

регуляторної політики

 

                                                                                ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

від ______________  2017 року                                                      

 

Про встановлення 

транспортного податку

      Керуючись статтею 25, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України ,,Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” від 24.12.15 № 909-VIII, підпунктом 26 пункту 1 розділу І Закону України ,,Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин“ від 28.12.14 № 79-VIII, Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодозабезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797- VIII,комісія                                                                   

ВИРІШИЛА:

 Встановити з 01 січня 2018 року на території  Миролюбівської сільської ради транспортний податок .

 

   1.     Платники податку:

   1.1.  Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування.

  2. Об'єкт оподаткування

  2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

  3. База оподаткування

  3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

  4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Рішення про встоновлення транспортного податку буде направлене до Маловисківського відділення Новоукраїнської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області для нарахування транспортного податку та надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення про сплату фізичними особами-нерезидентами відповідного податку на території Маловисківської міської ради .

 

6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

 9.Дане рішення набуває чинності з 01.01.2018 р.

10.Доручити секретарю сільської ради Пітюренко Л.О. оприлюднити на інформаційному стенді.

11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.   

 

 

                          Голова комісії                                                          Л.Чернявська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення сесії Миролюбівської сільської ради "Про встановлення ставок транспортного податку на території Миролюбівської сільської  ради" .

 

1. Визначення та аналізування проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення Миролюбівської сільської ради «Про встановлення ставок  транспортного податку на території Миролюбівської сільської ради»   підготовлено відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003року   № 1160-ІV«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодозабезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797- VIII.

Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

Відповідно до пункту 10.2 статті 10 Податкового кодексу України, до повноважень міських рад належить встановлення транспортного податку.

Рішення про транспортний податок передбачає визначення об’єкту і бази  оподаткування, затвердження  ставок податку, порядок обчислення та строки сплати збору, що дасть можливість збільшити надходження до місцевого бюджету та направити ці кошти на фінансування бюджетної сфери.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою інших  механізмів і потребує  регулювання

Ця проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, тобто вона може бути вирішена тільки шляхом прийняття акту регуляторної політики.

 

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та розгляд можливості внесення змін до них

Враховуючи напрями реформування економічної політики України, з метою підвищення фінансової спроможності місцевих рад  з 01 січня 2016 року набрав чинності закон України від 24.12.2015 року №909- VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), яким передбачено, що ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад відносяться до місцевих рад, що  обов’язково встановлюють податок на майно (в частині транспортного податку).

 

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у т. ч. здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта:

Очікуваними результатами прийняття даного рішення є  надходження до місцевого бюджету транспортного податку  в сумі   25,0 тис. грн. на рік.

5. Визначення цілей державного регулювання:

- збільшення доходів у міський бюджет в частині надходження транспортного податку;

- прийняття такого регуляторного акту надасть можливість встановити транспортний податок для фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні   згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267  Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування.

               

6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у т. ч. ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

Альтернативи державному регулюванню не передбачено.Транспортний податок    встановлюється згідно п.10.3 статті 10 Податкового кодексу України.

 

7. Аргументування переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Так як альтернативи обраному способу не передбачено, то для досягнення встановлених цілей вибрано спосіб державного регулювання.

 

8. Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Проектом регламентовано розмір ставки транспортного податку.

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

- ставка податку встановлюються місцевими радами;

- опублікування у мережі Інтернет пропозицій щодо розміру ставки транспортного податку.

 

9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Передбачається, що платники транспортного податку будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення,  в повному обсязі та своєчасно вносити платежі, так як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.

 

10. Обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей, є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави

Розмір ставки транспортного податку встановлюються  відповідно до вимог Податкового кодексу.

 

11. Обґрунтування, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Влада

Стабільність надходжень до місцевого бюджету

Процедура прийняття регуляторного акта

 

Платники

Прозорість дій місцевих органів влади.

 

Відсутні

Громадяни

Можливість розподілу видатків на фінансування соціальної та житлово-комунальної сфери

Відсутні

 

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

З боку сільської ради передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акта.

Так як цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства у цій сфері, тому цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта:

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості залишення ставки транспортного податку  без змін.

 

14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

                Передбачається не обмежувати строк дії регуляторного акта. У разі потреби вноситимуться зміни до нього за підсумками аналізу відстеження результативності.

 

15. Визначення показників результативності регуляторного акта

                Пропонується використати наступні показники результативності:

- розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта – в цілому очікується надходжень до місцевого бюджету у розмірі 25,0 тис. грн.

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - визначається кількістю осіб, що:

а) прочитають зазначене рішення в мережі Інтернет на офіційній  веб - сторінці Миролюбівської сільської  ради  ;

б) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

                Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання лише статистичних показників з можливим проведенням соціологічного опитування. Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснене до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

 

               

                     Голова комісії                                               Л.Чернявська

 

 

 

 

Дата оприлюднення 29.05.2017р.

МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів,

регуляторної політики

 

                                                                                ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

від ______________  2017 року                                                      

                                                                                                                  

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік по Миролюбівській сільській раді .

 

Керуючись ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 265, ст.266 Податкового кодексу України із змінами і доповненнями, внесеними згідно із Законами України від 04.07.2013 року № 403-VII;  від 27.03.2014 року № 1166-VII; у редакції Законів  України від 28 грудня 2014 року № 71-VIІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та від 24 грудня 2015 року №909-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України  щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20 грудня 2016 року № 1791-VIII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21 грудня 2016 року № 1797- VIII комісія

                                                                          

                                                                                    ВИРІШИЛА:

 

Встановити  з 01 січня 2018 року на території Миролюбівської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

     

1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

якщо об’єкт  житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.1.1 Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до

житлового фонду, дачні та садові будинки. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

2.1.2 Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно- побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

б) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

в) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

будівлі дитячих будинків сімейного типу; гуртожитки;

житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням місцевої ради;

об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям – інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставки податку

5.1 Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за1 кв. метр бази оподаткування в розмірі:

0,1 %розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року для об’єктів житлової нерухомості;

0,2 %розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року для об’єктів нежитлової нерухомості     за виключенням господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо);

0,01 %розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року для об’єктів нежитлової нерухомості, в частині господарських (присадибних) будівель (допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо).

6. Податковий період

6.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 додатка до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4 додатка до рішення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4 додатка до рішення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» та «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 додатка до рішення, та відповідні платіжні реквізити  за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень- рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток,що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості,

необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11. Даний проект  рішення оприлюднити  на  інформаційному стенді.

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

 

                            Голова комісії                                                        Л.Чернявська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ

                                                     Регуляторного впливу (впливу регуляторного акту)

Назва регуляторного органу: Миролюбівська сільська рада

Назва документа: Проект рішення "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2018 рік по Миролюбівській сільській раді"

 

№ п/п

Рубрика аналізу

Характеристика

1

Проблема, яку передбачається вирішити

-опис проблеми та її прояв;

-причини виникнення;

-для кого проблема має вплив;

 

Згідно статті 265 Податкового кодексу України, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки набирає чинності з 01.07.2012 року.

Вищевказана причина має вплив на фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

2

Цілі державного регулювання

Метою даного регуляторного акту є:

- створення умов для зростання надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- наповнення дохідної частини місцевого бюджету на виконання власних повноважень;

- забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів.

3

Альтернативи та їх оцінки

Під час розробки даного проекту регуляторного акту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

-прийняття ставки податку в розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) 2018 року;

- прийняття нового Податкового кодексу України;

-  розробка тимчасового регуляторного акту – не передбачено чинним Податковим кодексом.

4

Механізми,що використані в документі

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки вводиться на підставі Податкового кодексу України шляхом обчислення органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

  Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється відповідно до Податкового кодексу України у розмірах в залежності від типу об’єкту.

5

Очікувані результати

Характеристика надається в таблиці 1.

6

Термін дії документа

Початок дії документа 01 січня 2018 року.

7

Показники результативності

Результативність буде відстежуватися шляхом аналізу надходжень збору до бюджету та тенденції змін кількості їх  платників.

8

Заходи по відстеженню результативності

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі даних податкової служби та фінансово-економічного відділу сільської ради.

 

 

Примірна таблиця вигод та витрат

 

                                                                     

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

                   Стабільність соціально-економічного розвитку громади та збільшення надходжень до міського бюджету сприятиме виконанню програм місцевого значення в галузях житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, культури та інше.

         Прогнозні показники надходжень до місцевого бюджету від збору податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складуть більше 400гривень.

        Витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з розробкою регуляторного акту та контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту.

 

 

 

 

Голова комісії                                                                              Л.Чернявська

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата оприлюднення 29.05.2017р.

МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів,

регуляторної політики

 

                                                                                ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

від ______________  2017 року                                                      

 

Про встановлення ставок

єдиного податку першої та

другої груп на 2018 рік

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 69 Бюджетного кодексу України, Законом України від 20.12.2016 року №1791 – vІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», від 21.12 2016 №1797 – VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» комісія

                                                                

                                                                         вирішила:

1.    Встановити з 1 січня 2018року єдиний податок для фізичних осіб-підприємців, зазначених у абзацах  1), 2) пункту 291,4 статті 291 Податкового кодексу України.

Визначити платників податку, ставку податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок сплати податку, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

 

Платниками єдиного податку є:

перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

 друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

Об’єктом оподаткування (базою оподаткування) є:

Розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

Ставка податку:

1)      для першої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року;

2)      для другої групи платників єдиного податку встановити ставку у розмірі  20 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня звітного року.

 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності

 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний  розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 

Податковий період.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої групи є календарний рік.

 

Строк та порядок сплати податку.

 Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

1.       Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію. 

2.       Дане рішення оприлюднити на інформаційному стенді..         

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                Л.Чернявська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Миролюбівської сільськоїради

"Про встановлення ставок єдиного податку першої та другої груп на 2018 рік"

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Миролюбівської сільської ради «Про встановлення єдиного податку першої та другої груп на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

1.        Визначення та аналіз проблеми  на вирішення якої спрямоване державне регулювання.

Законом України«Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Також Податковим кодексом України зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про встановлення єдиного податку першої та другої групина 2018 рік» з додатками до цього рішення.Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення ставок єдиного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.У зв’язку з потребою встановлення ставок єдиного  податкута керуючись Податковим кодексом, для визначення надходжень до міського бюджету виникла необхідність у розробці проекту даного рішення з метою забезпечення надходжень до місцевого  бюджету, регламентування відносин щодо сплати даного податку  платниками (фізичними та юридичними особами), які знаходяться на території Миролюбівської сільськоїради до місцевого бюджету.

Ставки єдиного податку встановлюються:

-            для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі прожитковий мінімум);

-            для платників другої  групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня  податкового (звітного) року (далі мінімальна заробітна плата).

1)                 для першої групи платників єдиного податку - фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходів яких протягом календарного року не перевищує 300 000,00 гривень, у розмірі 10 відсотків  прожиткового мінімуму.

2 ) для другої групи платників єдиного податку - фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання  послуг, в тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства  у розмірі  20 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати, за умови, що протягом календарного року вони відповідають сукупності таких критеріїв:

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

-  обсяг доходу  протягом календарного року не перевищує 1 500000,00 гривень.

 

2. Цілі державного  регулювання.

Основними цілями прийняття місцевою радою даного регуляторного акту є:

-            забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України в частині  встановлення єдиного податку;

- отримання додаткового обсягу надходжень до місцевого бюджету, тобто збільшення доходної частини місцевого бюджету;

- досягнення компромісу між платниками даного податку на  території Миролюбівської сільськоїради;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів,передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Провстановлення єдиного податку першої та другої груп на 2018 рік»спричинить великі  втрати дохідної частини бюджетусела.

 

4. Механізм розв'язання проблеми.

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території місцевої ради єдиний податок, його  ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки і пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.      

      

5. Можливості досягнення встановлених цілей у разіприйняття запропонованого регуляторного акту.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння єдиного податку.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

 

6. Аналіз вигод та витрат. Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акту.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади

Надходження до місцевого бюджету, своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Органи місцевого самоврядування

Чітке встановлення ставок єдиного податку

Процедура розробки та прийняття регуляторного акту

Фізичні

Прозорість дій місцевих органів влади

Витрати, пов'язані зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Миролюбівськоїх сільськоїради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.     

 

8. Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників єдиного податку;

- обсяги надходжень єдиного податку.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Цільова група: фізичні– платники єдиного податку.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності рішення місцевої ради буде здійснено через рік після набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись через кожні три роки, починаючи з моменту закінчення проведення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності прийнятого рішення здійснюватимуться на основі офіційних даних НовоукраїнськоїОДПІГУ ДФС у Кіровоградськійобластіта даних Миролюбівської сільськоїради.

 

 

 

                         Голова комісії                                                        Л.Чернявська          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Регуляторні акти та їх проекти

Миролюбівської сільської ради

 

Дата оприлюднення 25.05.2017р. 10-20

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 про оприлюднення проекту регуляторного акта

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Миролюбівської сільської ради на 2018 рік»

 

Проект рішення  Миролюбівської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Миролюбівської  сільської ради на 2018 рік» розроблено постійною комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та регуляторної політики.

Основною метою прийняття регуляторного акта є встановлення ставок податків і зборів та надходжень до сільського бюджету на 2018 рік.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу буде розміщено протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Миролюбівськоїсільської ради.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань  приймаються в письмовому вигляді протягом 1 (одного) місяця з дати опублікування проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу за адресою: 26213, вул. Центральна, 20, с. Миролюбівка , т.4-57-23, e-mail: kirovkasilrada@ukr.net

 

 

Голова постійної комісії з питань планування

фінансів, бюджету тарегуляторної політики                                    Л.Чернявська      

                                                                                            

 

                                     

        УКРАЇНА

                                 МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПОЗАЧЕРГОВА ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                             РІШЕННЯ                           № 193

 

23  березня  2017 року

                                                                                                                с.Миролюбівка

Про внесення змін та доповнень 

в рішення сесії сільської ради

від 15 липня 2016 року № 93

«Про встановлення ставок земельного

податку та орендної плати

за користування землею на 2017 рік »

      Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) Законом України від 20.12.2016 № 1791-VIII" Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", від 21.12.2016 № 1797-VIII"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" сільська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:            

1.     Внести зміни та доповнення до рішення № 93 від 09 червня 2016 року виклавши пункт 1,2  в такій редакції:

« 1.2.  Ставка податку, в межах населенного пункту для фізичних осіб-громадян, с Миролюбівка а саме:

Рілля0,5%                            

Сіножаті – 0,5%

 Багаторічні насадження1,0%;  

Пасовища-  1,0%

 Житловий фонд: с. Миролюбівка – 0,3

Ставка податку, в межах населенного пункту для фізичних осіб-громадян, с Червона Поляна а саме:

Рілля0,5%                            

Сіножаті – 0,5%

 Багаторічні насадження1,0%;  

Пасовища-  1,0%

 Житловий фонд: с. Червона Поляна – 0,5%». 

 

Виклавши пункт 3 в такій редакції:

 «3. Ставка податку, для юридичних осіб

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінкуяких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі:

Землі промисловості - 3,0 %

Землі енергетики – 5% (в межах та за межами населених пунктів)

Громадські забудови-1,0%

        Землі зв’язку-5%».

Ставка податку встановлюється у розмірі від 5% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).       

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінкуяких не проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 5%.

Виклавши пункт 4 в такій редакції:

« 4. Ставка податку, для фізичних осіб-одноосібників  та ведення особистого селянського господарства

Ставка податку за земельні ділянки за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

Рілля 0,3%                   

Пасовища 1,0%».

2. Ставка податку фізичних осіб підприємців

Житловий фонд – 0,3%

Рілля - 0,3%

Пасовища – 1%

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  з питань   регулювання         земельних     відносин,     розвитку сільськогосподарського виробництва.

 

 

Сільський голова                  С.Г.Туніченко      

        УКРАЇНА

                                 МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 ПОЗАЧЕРГОВА ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                             РІШЕННЯ                           №192

 

23  березня  2017 року

                                                                                             с.Миролюбівка

 

Про внесення змін в рішення

сесії сільської ради від 15 липня

2016 року № 114 «Про встановлення

єдиного податку»

 

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Законом України від 20.12.2016 року №1791 – УІІІ «Про внесення змін до  Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», від 21.12.2016 №1797 – УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» сільська рада

                                                   ВИРІШИЛА:

1.     Внести зміни до рішення сесії сільської ради  від 15 липня  2016 року №114, виклавши пункт 5.1 в такій редакції:  «5.1  для першої  групи платників єдиного податку – затвердити ставку у розмірі 10 відсотків (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму , встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року для всіх видів діяльності».

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  з питань   регулювання         земельних          відносин,     розвитку сільськогосподарського виробництва.

 

 

Сільський голова                       С.Г.Туніченко

УКРАЇНА

МИРОЛЮБІВСЬКАСІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                          РІШЕННЯ              № 169

від 19 грудня 2016 року                                                                                     

с. Миролюбівка

 

 Про внесення змін в рішення сесії

сільської ради від 09 червня 2016року

93„Про встановлення ставок земельного

податку та орендної плати за користування

землею на 2017 рік

 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями)

та згідно нормативної грошової оцінки земель сіл Миролюбівка ( Кіровки) та Червоної Поляни виготовленої державним підприємством „ Кіровоградський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою ”, затвердженою рішенням сільської ради № 160 від 29 березня 2006 року  з урахуванням коефіцієнта індексації: землі населених пунктів - 1.433 землі сільськогосподарського призначення – 1.2 , сільська рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

1.     Внести зміни в рішенні  № 93 від 09 червня 2016 року  „ Про встановлення ставок земельного податку та орендної плати за користування землею на 2017 рік” виклавши пункт 3 рішення у новій редакції: „   Встановити ставки земельного податку виходячи з нормативної  грошової оцінки ріллі по Кіровській сільській раді :

а) для юридичних осіб сільськогосподарського призначення  в розмірі 3 % (додаток 3);

б) для юридичних осіб комерційного призначення в розмірі 3% -в межах населеного пункту, 5% - за межами населеного пункту.

2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з     

     питань регулювання земельних відносин розвитку  сільськогогосподарського виробництва.

 

 

 

 

 

Сільський голова                              С.Г.Туніченко

 

 

УКРАЇНА

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ         № 116

 

15 липня 2016 року

с. Миролюбівка

 

         Про встановлення   ставок

 збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності  на території

Кіровської сільської ради на 2017 рік

 

             Відповідно  пункту 24 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні,  підпунктів 267.3.2, 267.3.4 статті 267 Податкового кодексу України, пункту 5 розділу ХІХ прикінцевого положення Податкового кодексу України, сільська  рада

 В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на протязі 2017 року на території Кіровської сільської ради :

- для провадження торгівельної діяльності в розмірі 0,1  розміру мінімальної заробітної плати.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності та головного бухгалтера сільської ради Чернявську Л.Л.

 

 

                  Сільський голова                                         С.Г.Туніченко

 

         УКРАЇНА

         КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

            ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                                       РІШЕННЯ                          № 115

                                                      

15 липня 2016 року    

                                                                                                                       с. Миролюбівка                                                                                                                        

Про встановлення податку на майно,

в частині податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

      Керуючись статтею 143,144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 69  Бюджетного кодексу України, Податковим  кодексом  України № 909 від 24.12.2010 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII сільська рада

ВИРІШИЛА:

       Встановити з 01 січня 2017року на території Кіровської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку:

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4. Ставка податку

4.1. Ставку податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановити у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.2. Ставку податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановити у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.3. Ставку податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановити у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

4.4. Ставку податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановити у розмірі 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

       4.5  Встановити на 2017рік ставку податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр для об'єктів нежитлової нерухомості.

5. Порядок обчислення суми податку

5.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

5.2 Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

5.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

5.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строки та порядок сплати податку

7.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації

7.2. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Пільги із сплати податку

8.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

8.2. Встановити пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

8.3. Встановити пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, а саме господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

 

9.. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2017р.

10.Доручити секретарю сільської ради Пітюренко Л.О. оприлюднити на дошці об´яв.

12.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.   

 

 

Сільський голова                                                       С.Г.Туніченко

 

 

        УКРАЇНА

                                 МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПОЗАЧЕРГОВА ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                             РІШЕННЯ                           № 193

 

23  березня  2017 року

                                                                                                                с.Миролюбівка

Про внесення змін та доповнень 

в рішення сесії сільської ради

від 15 липня 2016 року № 93

«Про встановлення ставок земельного

податку та орендної плати

за користування землею на 2017 рік »

      Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) Законом України від 20.12.2016 № 1791-VIII" Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році", від 21.12.2016 № 1797-VIII"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" сільська рада

                                                                   ВИРІШИЛА:            

1.     Внести зміни та доповнення до рішення № 93 від 09 червня 2016 року виклавши пункт 1,2  в такій редакції:

« 1.2.  Ставка податку, в межах населенного пункту для фізичних осіб-громадян, с Миролюбівка а саме:

Рілля0,5%                            

Сіножаті – 0,5%

 Багаторічні насадження1,0%;  

Пасовища-  1,0%

 Житловий фонд: с. Миролюбівка – 0,3

Ставка податку, в межах населенного пункту для фізичних осіб-громадян, с Червона Поляна а саме:

Рілля0,5%                            

Сіножаті – 0,5%

 Багаторічні насадження1,0%;  

Пасовища-  1,0%

 Житловий фонд: с. Червона Поляна – 0,5%». 

 

Виклавши пункт 3 в такій редакції:

 «3. Ставка податку, для юридичних осіб

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінкуяких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі:

Землі промисловості - 3,0 %

Землі енергетики – 5% (в межах та за межами населених пунктів)

Громадські забудови-1,0%

        Землі зв’язку-5%».

Ставка податку встановлюється у розмірі від 5% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).       

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінкуяких не проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 5%.

Виклавши пункт 4 в такій редакції:

« 4. Ставка податку, для фізичних осіб-одноосібників  та ведення особистого селянського господарства

Ставка податку за земельні ділянки за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі:

Рілля 0,3%                   

Пасовища 1,0%».

2. Ставка податку фізичних осіб підприємців

Житловий фонд – 0,3%

Рілля - 0,3%

Пасовища – 1%

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію  з питань   регулювання         земельних     відносин,     розвитку сільськогосподарського виробництва.

 

 

Сільський голова                  С.Г.Туніченко      

УКРАЇНА

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                         

                       РІШЕННЯ                                  № 93

 

9 червня  2016 року                                                               с. Миролюбівка                             

                                  

 

Про встановлення ставок земельного

податку та орендної плати за користування

землею на 2017 рік

 

      Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями)

та згідно нормативної грошової оцінки земель сіл Миролюбівка ( Кіровки) та Червоної Поляни виготовленої державним підприємством „ Кіровоградський науково - дослідний та проектний інститут землеустрою ”, затвердженою рішенням сільської ради № 160 від 29 березня 2006 року  з урахуванням коефіцієнта індексації: землі населених пунктів - 1.433 землі сільськогосподарського призначення – 1.2 , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.      Встановити ставки земельного податку  за земельні ділянки, зайняті житловими забудовами для громадян (населення) у розмірі 0,1 % від нормативної грошової оцінки та

встановити орендну плату для земель під житловим фондом 3 % від нормативно грошової оцінки ( додаток 1).

2.  Встановити ставки земельного податку сільськогосподарського призначення в межах населеного пункту 0,1% нормативної грошової оцінки та  встановити  орендну плату за користування 3 % від нормативної грошової оцінки   (додаток 2).           

3. Встановити ставки земельного податку виходячи з нормативної  грошової оцінки ріллі по Кіровській сільській раді для юридичних осіб в розмірі 3 % (додаток 3)

4.Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки , розташовані за межами населених пунктів, фізичним особам – для товарного виробництва- 0,2 % , а для особистого селянського господарства-0,1% середньої нормативної грошової оцінки ріллі по Кіровській сільській раді. (додаток 4)

5. Встановити орендну плату:

 - для категорії земель комерційного призначення – 12 % нормативно грошової оцінки;

 - для громадського призначення – 0.1 % нормативно грошової оцінки;

 - для зв’язку - 5 % нормативної грошової оцінки; (додаток 5)

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

6. Звільнити від сплати податку бюджетні установи Кіровської сільської ради (додаток 6)

7.  Контроль за виконання даного рішення покласти на планово – бюджетну комісію      сільської ради  та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, розвитку сільськогосподарського виробництва.

 

Сільський голова                                       С.Г.Туніченко

                                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 1

                  до рішення  сьомої сесії сьомого скликання

 від      09.06.2016 року

                                                                         « Про встановлення ставок земельного  податку   

                                                                орендної плати за користування землею на  2017 рік»                                                                           

    

              

економіко – планувальна  зона  с. Червона Поляна

Номера кварталів

Категорія земель за

функцією використання

Вартість 1м.кв./грн.

З урахуванням кофіцієнта

 1,433

Орендна плата

12,13,14

Землі житлової забудови

11.33

339.90

1,2,3,5

Землі житлової забудови

11.15

334.50

4,6,7

Землі житлової забудови

11,29

338.70

9,10,11

Землі житлової забудови

10.01

300.30

 

1 економіко – планувальна зона с. Миролюбівка (Кіровка)

Номера кварталів

 

Категорія земель за

функцією використання

Вартість 1м.кв./грн.

З урахуванням коефіцієнта

 1,433

Орендна плата

12,14,13,15,17

Землі житлової забудови

26.69

800.70

12,13,11,45,18

Землі житлової забудови

26.33

789.90

13,20

Землі житлової забудови

25.55

766.50

17

Землі житлової забудови

27.48

824.40

3,11,12

Землі житлової забудови

27,10

813.00

16

Землі житлової забудови

26.51

795.30

48,44,43

Землі житлової забудови

25.77

773.10

9,10,8а,6,46,21

Землі житлової забудови

25.37

761.10

47

Землі житлової забудови

24.22

726.60

8,7

Землі житлової забудови

25.95

778.50

19

Землі житлової забудови

26.10

783.00

47

Землі житлової забудови

23.81

714.30

ІІ  економіко – планувальна зона

Номера кварталів

Категорія земель за

функцією використання

Вартість 1м.кв./грн.

З урахуванням коефіцієнта 1,433

Орендна плата

22,37а

Землі житлової забудови

20.38

611.40

23,34

Землі житлової забудови

20.90

627.00

24,33

Землі житлової забудови

21.37

641.40

35,36,37

Землі житлової забудови

19.05

571.50

38

Землі житлової забудови

22.56

676.80

34а,33а

Землі житлової забудови

21.08

632.40

34б,39

Землі житлової забудови

20.56

616.80

41,40

Землі житлової забудови

20.23

606.90

42

Землі житлової забудови

19.53

585.90

50,4а

Землі житлової забудови

21.19

635.70

5,4

Землі житлової забудови

21.53

645.90

 

ІІІ економіко – планувальна зона

Номера кварталів

Категорія земель за

функцією використання

Вартість 1м.кв./грн.

З урахуванням коефіцієнта

 1,433

Орендна плата

1

Землі житлової забудови

13.33

399.90

2

Землі житлової забудови

14.61

438.30

3

Землі житлової забудови

13.96

418.80

25,26

Землі житлової забудови

14.92

447.60

27

Землі житлової забудови

15.28

398.40

28,30,31,32

Землі житлової забудови

12.64

379.20

29,29а

Землі житлової забудови

12.95

388.50

 

 

Сільський голова                                    С.Г.Туніченко

              Додаток 2

                  до рішення  сьомої сесії сьомого скликання

 від      09.06.2016 року

                                                                         « Про встановлення ставок земельного  податку   

                                                                орендної плати за користування землею на  2017 рік»                                                                           

 

І  економіко – планувальна  зона

 

Номера кварталів

Категорія земель за

функцією використання

Вартість 1м.кв./грн.

З урахуванням коефіцієнта

 1,433

Орендна плата

15

Сільськогосподарського

призначення

21.37

641.10

49а

Сільськогосподарського

призначення

20.90

627.00

 

 

 

 

 

 

 

                                 Сільський голова                                    С.Г.Туніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 3

                  до рішення  сьомої сесії сьомого скликання

 від      09.06.2016 року

                                                                         « Про встановлення ставок земельного  податку   

                                                                орендної плати за користування землею на  2017 рік»     

 

                                                                      

п/п

Назва підприемства, установи, організації

площа, га

грошова оцінка

ріллі

1

ФГ „ Агро Прім”

2,1

32340

2

ФГ „Віра Вікторія”

2,8

32340

 

 

                                                                                         

 

                    Сільський голова                                    С.Г.Туніченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

              Додаток 5

                  до рішення  сьомої сесії сьомого скликання

 від      09.06.2016 року

                                                                         « Про встановлення ставок земельного  податку   

                                                               орендної плати за користування землею на  2017 рік»  

 

І  економіко – планувальна зона

Номера кварталів

Категорія земель за

функцією використання

Вартість 1м.кв./грн.

З урахуванням коефіцієнта індексації

 1,433

% ставка

податку

12,14,15,16

Громадського призначення

18.70

0.1

49а

Громадського призначення

17.91

0.1

 

Комерційного призначення

66.77

12

 

Землі зв’язку

21.37

5

 

 

 

 

 

 

 

     Сільський голова                     С.Г.Туніченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Додаток 6

                  до рішення  сьомої сесії сьомого скликання

 від      09.06.2016 року

                                                                         « Про встановлення ставок земельного  податку   

                                                                орендної плати за користування землею на  2017 рік»                                                                            

 

Звільнити від сплати  податку бюджетні установи, а саме:

 

 

п/п

Назва  установ

Площа  га

1

Сільська рада

0,03

2

школа

1.9

3

ФАП  „ Укрпошта ”

0,18

4

церква

0,20

5

Будинок культури

0,15

6

ДНЗ „ Сонечко Кіровки ”

0,35

 

 

 

 

 

 

                  Сільський голова                          С.Г.Туніченко

 

 

 

 

«Затверджую»

Голова Миролюбівської сільської ради

С.Туніченко

15.12.2016року

 

 

 

 

 

План діяльності

Миролюбівської ї сільської ради

з підготовки регуляторних актів на 2017рік

 

п/п

Вид та назва

проекту регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк підготовки проекту

Відповідальні виконавці

1.

Про встановлення

місцевих податків

та зборів на території Миролюбівської сільської ради на 2018 рік

Забезпечення надходжень до сільського бюджету від суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території сільської ради.

I півріччя 2017року

Постійна комісія з питань планування та фінансів , підтримання підприємництва та торгівлі

 

апарат виконкому

 

                                                                  

 

 

                                                               УКРАЇНА

                              МИРОЛЮБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                    МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

                    КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                  ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

                      Р І Ш Е Н Н Я                    № 155

 

19 грудня 2016 року                                                                       с.Миролюбівка

 

Про сільський бюджет на 2017 рік

 

На  підставі  статті  43  Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  статей  16,43, 55, 64, 73, 75,77,92,93,101,108  Бюджетного кодексу України зі змінами та доповненнями, керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі  1352976 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1327366 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету  25610 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

        видатки сільського бюджету у сумі   1352976 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету   1327366 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету   25610гривень;

      2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017  рік, у розрізі  кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування  місцевих бюджетів, згідно з  додатками 3,4 до цього рішення.

      3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  22000 гривень

     4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти:

            надання субвенції районному бюджету для фінансової підтримки на харчування, освітлення та обігріву дітей в Кіровській ЗШ І-ІІІ ступенів у сумі  218800 грн, субвенція комунальному закладу "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги" на транспорт для доставки лікарів до Миролюбівського ФАПу в сумі 9600 грн згідно з додатком  №5 до цього рішення.

      5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

нарахування на заробітну плату (код 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

забезпечення продуктами харчування (код 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);

поточні трансферти населенню (код 2700);

поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

          6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з  додатком  6 до цього рішення.

          7Розпоряднику коштів сільського бюджету під час складання та затвердження кошторисів підпорядкованих бюджетних установ забезпечити  передбачення у повному обсязі  потреби в асигнуваннях:

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Надати сільському голові право:

у процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за погодженням з постійною планово-бюджетною комісією сільської ради :

- відповідно до обґрунтованих розрахунків по бюджетній установі сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального фонду бюджетних призначень цієї установи (крім збільшення бюджетних призначень на оплату праці працівників бюджетних установ), з наступним затвердженням зазначеного перерозподілу рішенням сільської ради;

- після прийняття нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України на виконання Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» та інших законодавчо-регуляторних актів затверджувати розподіл окремих дотацій, субвенцій з бюджетів інших рівнів у розрізі бюджетних установ, з наступним затвердженням зазначеного розподілу рішенням сільської ради;

Головному  розпоряднику коштівпривести мережу у відповідність до виділених бюджетних асигнувань.

             9. Установити, що в загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 ,97  Бюджетного кодексу України в сумі   грн.,

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  статтею 72 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені  статтею 64 Бюджетного кодексу України;

а також такі надходження:

- субвенція з районного бюджету в сумі 46800 грн на утримання закладів культури;

- субвенція з районного бюджету в сумі 197000 грн на утримання дошкільних закладів освіти.

             10. Установити, що у спеціальному фонді сільського бюджету на 2017 рік :

 джерелами формування  в частині доходів є надходження, визначені статтею 69  Бюджетного кодексу України в  сумі  25200 грн.;

              11. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих сільських програм та рішень у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів сільського бюджету.

              12.  Додатки 1,3-6,  до  цього  рішення  є  його  невід’ємною  частиною  і публікуються разом  з даним  рішенням сільської ради.

               13.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну планово-бюджетну комісію сільської ради.

 

Сільський голова                                              Туніченко С.Г.

 

 

Додаток 1 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

"Затверджую" Сільський голова Туніченко С.Г. М.П. "____"____________________ 20_____р.

Річний розпис Миролюбівська сiльська рада на 2017 р.

Найменування

2

Податкові надходження   Внутрішні податки на товари та послуги   Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів Місцеві податки Податок на майно Земельний податок з юридичних осіб   Орендна плата з юридичних осіб   Земельний податок з фізичних осіб   Орендна плата з фізичних осіб   Єдиний податок   Єдиний податок з фізичних осіб  Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків Інші податки та збори  Екологічний податок  Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  Неподаткові надходження   Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  Плата за надання адміністративних послуг Плата за надання інших адміністративних послуг Державне мито   Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами Власні надходження бюджетних установ   Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  Офіційні трансферти   Від органів державного управління   Субвенції   Інші субвенції 

Загальний фонд 3 1079528,00 30000,00 30000,00

1049528,00 520400,00 2800,00 380000,00 5000,00 132600,00 529128,00 9780,00 519348,00

0,00 0,00 0,00

0,00

4038,00 4038,00

900,00 900,00 1038,00 18,00

1020,00

2100,00

0,00 0,00

0,00

243800,00 243800,00 243800,00 243800,00

Спеціальний фонд 4 410,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410,00 410,00 50,00

360,00

25200,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

25200,00 25200,00

25200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

(грн) Разом

5 1079938,00 30000,00 30000,00

1049528,00 520400,00 2800,00 380000,00 5000,00 132600,00 529128,00 9780,00 519348,00

410,00 410,00 50,00

360,00

29238,00 4038,00

900,00 900,00 1038,00 18,00

1020,00

2100,00

25200,00 25200,00

25200,00

243800,00 243800,00 243800,00 243800,00

 

 

Усього

Код

1

Усього ( без урахування трансфертів)

Сільський голова

Головний бухгалтер

Найменування

2

Загальний фонд 3

1083566,00

1327366,00

Туніченко С.Г.

Чернявська Л.Л.

 

 

                        "Про сільський бюджет на 2017 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків Миролюбівська сiльська рада на 2017 рік
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01     Сільська рада у селі Миролюбівка 1327366,00 1327366,00 616150,00 73600,00 0,00 25610,00 25200,00 0,00 0,00 410,00 410,00 1352976,00
  0100   Державне управління 420676,00 420676,00 293800,00 18900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420676,00
  0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 420676,00 420676,00 293800,00 18900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420676,00
  1000   Освіта 384020,00 384020,00 210400,00 36800,00 0,00 25200,00 25200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409220,00
  1010 0910 Дошкільна освіта 384020,00 384020,00 210400,00 36800,00 0,00 25200,00 25200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409220,00
  4000   Культура і мистецтво 107090,00 107090,00 70550,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107090,00
  4060 0824 Бібліотеки 22380,00 22380,00 13100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22380,00
  4090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 84710,00 84710,00 57450,00 3600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84710,00
  6000   Житлово-комунальне господарство 187180,00 187180,00 41400,00 14300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187180,00
  6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 187180,00 187180,00 41400,00 14300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187180,00
  8000   Видатки, не віднесені до основних груп 228400,00 228400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228400,00
  8800 0180 Інші субвенції 228400,00 228400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228400,00
  9100   Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00
  9130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 410,00
      Всього 1327366,00 1327366,00 616150,00 73600,00 0,00 25610,00 25200,00 0,00 0,00 410,00 410,00 1352976,00
                               
                               
  Сільський голова           Туніченко С.Г.